CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

school

Đào tạo nhân lực Công nghệ thông tin

Tổ chức huấn luyện và đào tạo liên quan đến công nghiệp phần mềm. Hợp tác với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài trong việc đào tạo về công nghiệp phần mềm.

precision_manufacturing

Sản xuất và Gia công phần mềm

Phát triển phần mềm chuyên dụng cho khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, huấn luyện, quản lý, cài đặt, nâng cấp, bảo dưỡng, bảo trì các hệ thống công nghệ thông tin. Gia công phần mềm cho các đơn vị sản xuất phần mềm trong và ngoài nước.

support_agent

Tư vấn các dự án
Công nghệ thông tin

Tư vấn các giải pháp phần mềm, giải pháp tích hợp phần cứng và phần mềm trong các dự án công nghệ thông tin.