giai-thuong
GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC
2022
Top 10 Doanh nghiệp CNNTT Việt Nam 2022
2022
Năm 2022 chúng tối vinh dự vào Top 10 Doanh Nghiệp Cung Cấp Giải Pháp Chính Phủ Số Việt Nam
Giải Thưởng Sao Khuê
2017
2017
CUSC tiếp tục được vinh danh là đơn vị có dịch vụ đào tạo xuất sắc đạt danh hiệu Sao Khuê 2017 với nội dung “Dịch vụ đào tạo và chuẩn hóa năng lực CNTT”
2016
Danh hiệu Sao Khuê 2016
2016
Phần mềm ISO Điện tử (CUSC-ISOO) của Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) vinh dự được bình chọn là sản phẩm phần mềm tiêu biểu và được trao danh hiệu Sao Khuê 2016
TOP 40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam
2015
2015
CUSC được vinh danh 02 giải thưởng "Top 40 Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin hàng đầu Việt Nam 2015" và "VNITO Award 2015" diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Gia công xuất khẩu phần mềm Việt Nam và Ngày Công nghệ Thông tin Nhật Bản 2015
2015
Danh hiệu Sao Khuê
2015
Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) đã xuất sắc được vinh danh giải Sao Khuê 2015 cho 2 sản phẩm là “Hệ thống thông tin tổng hợp báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội”“Dịch vụ Đào tạo kỹ năng ứng dụng Công nghệ Thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy và an toàn an ninh thông tin”