Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ

Khẩu hiệu của chúng tôi

"Chất lượng là hàng đầu"

  • Sứ mệnh

  • Tầm nhìn

  • Triết lý kinh doanh

  • Giá trị cốt lõi

Ngay từ khi thành lập, CUSC đã xác định cho mình sứ mệnh...

“Xây dựng một môi trường năng động, sáng tạo vì sự phát triển nền công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam”

Tầm nhìn của chúng tôi...

“Trở thành một đơn vị xuất sắc của ngành Công nghiệp phần mềm Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế”

Triết lý kinh doanh của chúng tôi...

“Hợp tác cùng phát triển với Niềm tin - Đam mê - Trách nhiệm.”

fade show
➥ Chính trực: Chúng tôi cam kết tạo dựng quan hệ tốt, lâu dài với khách hàng và đối tác. Xây dựng niềm tin bằng sự chân thật qua lời nói và việc làm.
➥ Sự hài lòng của khách hàng: Chúng tôi luôn lắng nghe và đặt yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu, luôn theo đuổi các tiêu chuẩn cao nhất nhằm cung cấp, chuyển giao sản phẩm và dịch vụ đúng hạn với chất lượng tốt nhất.
➥ Phát triển nhân viên: Chúng tôi cam kết tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng tâm hiệp lực, phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực thông qua các hoạt động chuyên môn cao và các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
➥ Cải tiến: Chúng tôi luôn tin tưởng có phương cách tốt hơn để giải quyết vấn đề. Ở CUSC không chỉ có công nghệ mà còn ý tưởng mới, dịch vụ mới để làm cho mọi việc tốt hơn. Chúng tôi không chỉ đáp ứng yêu cầu mà làm tốt nhất có thể để vượt sự mong đợi của khách hàng.

cgate

Sứ mệnh

Ngay từ khi thành lập, CUSC đã xác định cho mình sứ mệnh...

“Xây dựng một môi trường năng động, sáng tạo vì sự phát triển nền công nghiệp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam”

cgate

Tầm nhìn

Tầm nhìn của chúng tôi......

“Trở thành một đơn vị xuất sắc của ngành Công nghiệp phần mềm Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế”

uiis

Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh của chúng tôi......

“Hợp tác cùng phát triển với Niềm tin - Đam mê - Trách nhiệm.”

eoffice

Giá trị cốt lõi

➥ Chính trực: Chúng tôi cam kết tạo dựng quan hệ tốt, lâu dài với khách hàng và đối tác. Xây dựng niềm tin bằng sự chân thật qua lời nói và việc làm.
➥ Sự hài lòng của khách hàng: Chúng tôi luôn lắng nghe và đặt yêu cầu của khách hàng lên hàng đầu, luôn theo đuổi các tiêu chuẩn cao nhất nhằm cung cấp, chuyển giao sản phẩm và dịch vụ đúng hạn với chất lượng tốt nhất.
➥ Phát triển nhân viên: Chúng tôi cam kết tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng tâm hiệp lực, phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực thông qua các hoạt động chuyên môn cao và các khóa đào tạo trong và ngoài nước.
➥ Cải tiến: Chúng tôi luôn tin tưởng có phương cách tốt hơn để giải quyết vấn đề. Ở CUSC không chỉ có công nghệ mà còn ý tưởng mới, dịch vụ mới để làm cho mọi việc tốt hơn. Chúng tôi không chỉ đáp ứng yêu cầu mà làm tốt nhất có thể để vượt sự mong đợi của khách hàng.

Video giới thiệu CUSC