Về CUSC

Thành lập từ tháng 03/2001 theo Quyết định số 1574/QĐ-BGD&ĐT-TCCB, Trung tâm Công nghệ phần mềm Trường Đại học Cần Thơ là Trung tâm phần mềm đầu tiên trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp, phát triển phần mềm và ứng dụng Công nghệ thông tin vào mọi mặt của đời sống xã hội.

Các hoạt động của trung tâm tuân thủ Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015, ISO 27001:2022, nhằm đảm bảo chất lượng đạt chuẩn của quốc gia và mang tầm quốc tế.

Tên tiếng Việt: Trung tâm Công nghệ phần mềm Trường Đại học Cần Thơ

Tên tiếng Anh: CanTho University Software Center (CUSC)

Phương châm: “Chất lượng là hàng đầu”

Về chúng tôi

Giải thưởng đạt được

Năm [2017]
Danh hiệu Sao Khuê: Dịch vụ đào tạo và chuẩn hóa năng lực CNTT
Năm [2016]
Giải thưởng: "Quality Excellence Award” do Aptech trao tặng.
Năm [2012]
Đơn vị đào tạo xuất sắc nhất của Tập đoàn Aptech.
Năm [2015]
Top 40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam. Doanh nghiệp triển vọng trong lĩnh vực Outsourcing do VietnamITO chứng nhận.
Năm [2015]
Sao Khuê: Dịch vụ đào tạo ƯDCNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy và an toàn an ninh thông tin.
Năm [2015]
Sao Khuê Hệ thống thông tin tổng hợp báo cáo chỉ tiêu KT-XH (CUSC- SEDP
Năm [2014]
Sao Khuê: Dịch vụ đào tạo CNTT. Đơn vị đào tạo xuất sắc và đơn vị đạt chất lượng đào tạo xuất sắc của Aptech.
Năm [2013]
Sao Khuê Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến (CGATE).

Lịch sử hình thành và phát triển

Về chúng tôi