Phần mềm Quản lý bảo trợ xã hội (CUSC-SAIS)

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, cần tin học hóa công tác quản lý an sinh xã hội và thúc đẩy phúc lợi cho người dân. Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) đã xây dựng “Phần mềm Quản lý bảo trợ xã hội (CUSC-SAIS)” với mục đích quản lý thông tin các đối tượng và chính sách hỗ trợ, kiểm soát thực hiện bảo trợ xã hội hiện nay góp phần ổn định xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. CUSC-SAIS xây dựng theo đúng các quy định, nghị định và thông tư về việc quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội như:

Nghị định 136/2013/NĐ-CP về quy định chính sách trợ giúp đối tượng BTXH

‣ Thay bằng: Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH: quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo/ cận nghèo

Với các mục tiêu chính:

 • Tăng cường ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý đối tượng BTXH trên địa bàn toàn tỉnh
 • Nâng cao khả năng quản lý, kiểm soát các chính sách BTXH nhằm tránh trùng lắp, sai sót trong quá trình thực hiện. Quản lý thông tin và quá trình phê duyệt hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội ở các cấp
 • Từng bước hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu ngành, giúp lãnh đạo chỉ đạo, điều hành các chính sách BTXH thuận tiện hơn
 • Thực hiện thống kê, báo cáo theo định kỳ nhanh chóng và chính xác theo đúng quy trình chuẩn ISO
 • Đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các chủ trương, chính sách
 • Đảm bảo quy mô triển khai trên toàn tỉnh nhằm đáp ứng công tác quản lý thông tin và quá trình phê duyệt hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội qua các cấp.

1. Mô hình hệ thống

Phần mềm Quản lý bảo trợ xã hội được xây dựng đảm bảo quy mô triển khai trên toàn tỉnh nhằm đáp ứng công tác quản lý thông tin và quá trình phê duyệt hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội qua các cấp.

2. Các module chính

 • Quản lý hộ nghèo, cận nghèo.
 • Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội.
 • Quản lý trợ giúp.
 • Thống kê báo cáo.
 • Quản trị hệ thống.

Quản lý thông tin tác động chính sách trên phần mềm

3. Các tính năng nổi bật

 • Quản lý thông tin và quá trình xét duyệt đối tượng
 • Hỗ trợ kiểm trùng hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội nhằm tránh trùng lắp thông tin
 • Hỗ trợ quản lý thông tin mua BHYT của các đối tượng
 • Hỗ trợ ra quyết định phê duyệt, in ấn các quyết định và giấy chứng nhận trực tiếp trên phần mềm
 • Hỗ trợ quản lý chi trả tiền điện, chi trả trợ giúp thường xuyên, chi trả nuôi dưỡng
 • Quản lý các thông tin trợ giúp: trợ giúp đột xuất, trợ giúp chi phí mai táng, tác động chính sách
 • Thống kê báo cáo đa dạng theo nhiều tiêu chí
 • Nhắc việc linh động thông qua chức năng quản lý gửi và nhận thông báo mới
 • Hỗ trợ nhập thông tin hàng loạt từ biểu mẫu excel; xuất word, excel tùy biến thông tin
 • Hệ thống quản trị, phân quyền người dùng linh hoạt, chặt chẽ
 • Giao diện với thiết kế hiện đại, thân thiện, dễ sử dụng
 • Tìm kiếm trên từng chức năng, tra cứu trích lọc thông tin dễ dàng, nhanh chóng

4. Đối tượng sử dụng

   CUSC - SAIS: Sản phẩm được xây dựng và triển khai cho các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm, vui lòng liên hệ:  

- Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Thanh Nhàn (Mr.) 
- Điện thoại: 0292 3731072 (ext.515)
- Hoặc di động: 0939511445
- Địa chỉ Email: nhannguyen@ctu.edu.vn