CHI BỘ TTCNPM TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC


CHI BỘ TTCNPM TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC.

Ngày 06/02/2024, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Phần mềm trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ, đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cho quần chúng Đặng Hiếu Nghĩa. Lễ kết nạp đảng viên mới được tổ chức trang trọng theo đúng điều lệ Đảng. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, đồng chí Đặng Hiếu Nghĩa đã đọc lời thề danh dự của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Hoàng Thảo, Bí thư Chi bộ, đọc và trao quyết định kết nạp cho đồng chí đảng viên mới Đặng Hiếu Nghĩa.

Thay mặt toàn thể Chi bộ, đồng chí Bí thư gửi lời chúc mừng quần chúng Đặng Hiếu Nghĩa đã không ngừng phấn đấu, hoàn thiện năng lực và phẩm chất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với vai trò là thành viên Phòng Nghiên cứu và Phát triển, tích cực tham gia các phòng trào đoàn thể để hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng viên của Chi bộ Trung tâm Công nghệ phần mềm. Đồng chí Bí thư chi bộ lưu ý đến đồng chí đảng viên mới về thời gian 01 năm thử thách ở vai trò đảng viên dự bị, những quyền và nghĩa vụ khi trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời, đề nghị đồng chí tiếp tục cố gắng hơn nữa, tích cực học tập, mở rộng hiểu biết về Đảng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu để xứng đáng với tư cách là một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Cùng ngày, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Phần mềm cũng tiến hành trao quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho 02 đảng viên Tăng Văn Út Tới và Nguyễn Việt Nga. Hai đồng chí đảng viên dự bị đã có một năm nỗ lực xuất sắc, phấn đấu rèn luyện tư tưởng, tác phong, chứng minh năng lực trong công việc được giao, vượt qua thử thách để được công nhận là Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Chi bộ chúc mừng và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 02 đồng chí Tăng Văn Út Tới và Nguyễn Việt Nga, đồng thời mong muốn các đồng chí hãy tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới.