ĐÁNH GIÁ TÁI CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CUSC THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ - ISO 9001:2015


ĐÁNH GIÁ TÁI CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CUSC THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ - ISO 9001:2015

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành, có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cho mọi quy mô hoạt động. Việc áp dụng ISO 9001 vào doanh nghiệp đã tạo được cách làm việc khoa học, tạo ra sự nhất quán trong công việc, chuẩn hóa các quy trình hoạt động, loại bỏ được nhiều thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian và giảm chi phí phát sinh do xảy ra những sai lỗi hoặc sai sót trong công việc, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của Người lao động được nâng lên rõ rệt.

Nhằm minh chứng CUSC có đủ khả năng cung cấp sản phẩm/dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu luật định, đồng thời luôn hướng đến sự hài lòng của khách hàng, tháng 03/2009, CUSC tự hào là Trung tâm Phần mềm đầu tiên của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng hợp chuẩn quốc tế ISO 9001.

14 năm qua, hệ thống quản lý chất lượng CUSC luôn vững vàng và không ngừng cải tiến, đã thành công vượt qua tất cả các kỳ đánh giá do đơn vị đánh giá độc lập từ bên ngoài thực hiện, bao gồm đánh giá giám sát hàng năm, đánh giá tái chứng nhận (mỗi 3 năm) và đánh giá nâng cấp phiên bản từ ISO 9001:2008 lên ISO 9001:2015 vào cuối năm 2017. Mục tiêu của các đợt đánh giá từ đơn vị đánh giá độc lập bên ngoài là nhằm xác định tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng CUSC và đảm bảo các hoạt động tại CUSC luôn phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

Ngày 31/10/2023, đoàn đánh giá từ Công ty TQCSI, với đại diện là ông Phạm Thắng Lợi - Giám đốc, đã đến thực hiện đợt đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng CUSC theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015.

Tại buổi họp khai mạc đợt đánh giá, anh Lê Hoàng Thảo - Giám đốc Trung tâm, đã bày tỏ Trung tâm rất vui mừng được đón tiếp đoàn đánh giá từ TQCSI đến thực hiện đánh giá tái chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 của Trung tâm. Năm nay, Trung tâm hy vọng với góc nhìn của một đơn vị đánh giá mới tiếp cận hệ thống chất lượng của Trung tâm, TQCSI sẽ có những góp ý, những phát hiện nhằm giúp Trung tâm cải tiến, ngày càng nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng.

Sau họp khai mạc, đợt đánh giá tái chứng nhận chính thức bắt đầu. Chuyên gia đánh giá đã tiến hành lấy mẫu, xem xét, đối chiếu, xác định sự phù hợp của hồ sơ, tài liệu, quy trình vận hành toàn bộ hoạt động có liên quan đến hệ thống chất lượng, từ hoạt động lãnh đạo, quản lý chất lượng, đến các hoạt động hỗ trợ như hành chính, nhân sự, thiết bị, hệ thống, nghiên cứu phát triển và 02 mảng hoạt động cung cấp dịch vụ đào tạo và sản xuất phần mềm.

Chuyên gia đánh giá cũng đặc biệt tập trung xem xét các hồ sơ liên quan đến hoạt động đảm bảo sự hài lòng của khách hàng thông qua các quy trình thu thập, đánh giá, xử lý phản hồi của người học và của khách hàng phần mềm.

Qua 01 ngày làm việc, Chuyên gia đã đánh giá rất cao đối với việc Trung tâm đã thiết lập hệ thống quản lý chất lượng rất chi tiết, hệ thống văn bản đầy đủ, hệ thống chất lượng CUSC vẫn duy trì có hiệu lực, hiệu quả; Các phòng ban, đơn vị, VCNLĐ trong Trung tâm thông hiểu quy trình thủ tục và rất hợp tác, tin cậy để nhờ đó mà TQCSI hoàn thành tốt đợt đánh giá tái chứng nhận tại Trung tâm.

Tại cuộc họp bế mạc đợt đánh giá, Chuyên gia đã báo cáo với Ban Lãnh đạo CUSC thông tin tóm tắt tình hình chung của đợt đánh giá, đồng thời thông báo đến CUSC về 08 điểm khác biệt và 04 điểm đề xuất cải tiến, để thông qua đó, Trung tâm tiến hành xem xét, lên kế hoạch thực hiện điều chỉnh, nhằm không ngừng cải tiến hệ thống quản lý, đảm bảo chất lượng cho các dịch vụ, sản phẩm và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.