Chính thức vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 bản điện tử (ISO điện tử) tại Sóc Trăng


Chiều ngày 29/01/2024, Trung tâm Công nghệ phần mềm Trường Đại học Cần Thơ (CUSC) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Công bố vận hành Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 bản điện tử (ISO điện tử) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng.

Tham dự tại Hội nghị gồm có: Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng; Ông Nguyễn Thành Duy – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng; GS. TS. Hà Thanh Toàn – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; GS. TS. Trần Ngọc Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; Ông Nguyễn Hoàng Việt – Cố vấn cấp cao, Nguyên Giám đốc CUSC cùng các đại diện CUSC và đại diện từ các cơ quan được triển khai phần mềm ISO điện tử tại tỉnh Sóc Trăng.

 Từ phải qua trái: Ông Nguyễn Thành Duy, Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, GS.TS. Trần Ngọc Hải, GS.TS Hà Thanh Toàn

Từ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thí điểm áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bản điện tử tại 03 đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng. Dựa vào kết quả từ việc triển khai thí điểm, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu với UBND tỉnh về việc Triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bản điện tử vào hoạt động của tất cả các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Ông Nguyễn Thành Duy – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về Kết quả Triển khai HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bản điện tử vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng

Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Sóc Trăng đã có 42 đơn vị áp dụng phần mềm ISO điện tử (bao gồm các Sở, Ban ngành; các Chi cục trực thuộc Sở và UBND các huyện, thị xã thành phố). Song song với việc thực hiện triển khai phần mềm ISO điện tử, CUSC đã tổ chức thành công 02 lớp tập huấn quản trị phần mềm cho cán bộ quản trị và 31 lớp tập huấn hướng dẫn vận hành cho lãnh đạo, thư ký ISO, các cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh với hơn 450 cán bộ tham dự.

Tại buổi Hội nghị, ông Nguyễn Thành Duy đã đánh giá cao sự tích cực của các đơn vị trong việc triển khai áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bản điện tử. Ông cho biết: “Hệ thống phần mềm ISO điện tử được triển khai đã mang lại một số kết quả có thể kể đến như: giúp lãnh đạo các đơn vị xử lý công việc nhanh chóng, kiểm tra được quy trình thực hiện thông qua chế độ thông tin báo cáo rõ ràng, đầy đủ; cung cấp cách nhận biết, phát hiện, truy tìm được nguồn gốc sai sót, ngăn ngừa sự tái diễn; cung cấp môi trường trao đổi và cập nhật thông tin một cách dễ dàng, mọi lúc mọi nơi giữa các thành viên trong cơ quan và cơ quan quản lý có thẩm quyền;…"

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao sự phối hợp của CUSC trong việc đảm bảo đúng tiến độ triển khai vận hành hệ thống phần mềm ISO điện tử theo kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh.

Nghi thức vận hành chính thức HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 bản điện tử vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Sóc Trăng

GS. TS. Trần Ngọc Hải trao chứng nhận Bản quyền sử dụng phần mềm ISO điện tử cho ông Nguyễn Thành Duy

Hệ thống phần mềm ISO điện tử có khả năng đồng bộ, tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm của tỉnh, thành phố và liên thông chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Quản lý văn bản điện tử của các cơ quan. Trung tâm Công nghệ phần mềm Trường Đại học Cần Thơ rất vinh dự khi được tin tưởng để góp phần vào việc Chuyển đổi số quốc gia cũng như xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương.