CUSC-ISOO: Bước tiến quan trọng hoàn thiện chính phủ số


Trong những năm qua, vấn đề phát triển Chính phủ điện tử luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và năng lực cạnh tranh của quốc gia. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản xác định những mục tiêu, nội dung để đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số để quản trị tốt quốc gia; quản lý nhà nước một cách hiệu quả; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Nắm bắt được mong muốn hoàn thiện chính phủ số của Đảng và Nhà nước ta, CUSC đã nghiên cứu và phát triển thành công phần mềm ISO điện tử (CUSC-ISOO).

Chính phủ số là gì?

Theo Bộ TT&TT, Chính phủ số là chính phủ có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế lại và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội. Hay nói một cách khác, đây là quá trình chuyển đổi số của chính phủ.

Chính phủ số là Chính phủ điện tử thêm “bốn Có”, gồm: có toàn bộ hành động an toàn trên môi trường số, có khả năng cung cấp dịch vụ mới nhanh chóng, có khả năng sử dụng nguồn lực tối ưu và có khả năng kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội.

Chính phủ số bản chất là Chính phủ điện tử, được bổ sung những thay đổi về cách tiếp cận, cách triển khai mới nhờ vào sự phát triển của công nghệ số. Vì vậy, khi nói phát triển Chính phủ số chính là nói phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đã bao hàm Chính phủ điện tử. 

Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ban hành ngày 15 tháng 06 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 thì mục tiêu đến năm 2025 là:

- 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4;

- 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng;

- 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương;

- Tối thiểu 80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến;

- Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC;

- Tối thiểu 20% TTHC của cơ quan nhà nước được cắt giảm.

Phần mềm ISO điện tử (CUSC-ISOO)

Hơn 21 năm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, CUSC luôn đồng hành cùng với sự phát triển của đối tác, khách hàng bằng Niềm tin - Đam mê - Trách nhiệm nhằm mang đến những trải nghiệm sản phẩm tuyệt vời nhất. Phần mềm ISO điện tử (CUSC-ISOO) giúp các Cơ quan, Đơn vị hành chính nhà nước hoàn thiện Hệ thống chính phủ số, từ đó giúp nâng cao năng suất lao động, góp phần tiết kiệm thời gian báo cáo, thống kê, kiểm tra, đánh giá tại Đơn vị.

Khi triển khai Hệ thống phần mềm HTQLCL (ISO điện tử) tại các tỉnh, CUSC-ISOO giúp quý Cơ quan dễ dàng cập nhật kịp thời những thay đổi về hệ thống tài liệu ISO, các văn bản pháp luật, quy trình, biểu mẫu cũng như thành phần hồ sơ liên quan đến TTHC. Bên cạnh đó, phần mềm ISO điện tử còn có khả năng đồng bộ, tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các phần mềm đang vận hành của tỉnh, thành phố và có thể kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Quản lý văn bản điện tử của các cơ quan để phục vụ công tác cải cách hành chính.

Hình 1. Phần mềm ISO điện tử (CUSC-ISOO)

Bên cạnh đó, xây dựng và áp dụng phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn sẽ đảm bảo cung cấp cho các cơ quan, đơn vị hành chính từ cấp tỉnh, thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn một không gian làm việc để áp dụng, duy trì HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015, giúp lãnh đạo xử lý công việc được nhanh hơn và kiểm tra được quy trình thực hiện thông qua chế độ thông tin báo cáo rõ ràng, đầy đủ.

Hình 2. Nhiệm vụ chính của CUSC-ISOO

CUSC-ISOO hỗ trợ Ban chỉ đạo ISO cấp tỉnh, thành phố trong công tác kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 05/3/2014, Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 giúp tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí trong hoạt động động kiểm tra, đảm bảo kết quả kiểm tra ISO được chính xác và khách quan hơn.

Hình 3. Các tính năng nổi bật của CUSC-ISOO

Hiện nay, CUSC-ISOO đã được triển khai ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. CUSC-ISOO giúp chuẩn hóa các quy trình thủ tục hành chính và thủ tục nội bộ, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, công việc cho người dân, doanh nghiệp; giảm các tác động tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức; tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi liên hệ giải quyết hồ sơ, công việc.

Quý Cơ quan có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về phần mềm, vui lòng liên hệ:  

- Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Thanh Nhàn (Mr.) 
- Điện thoại: 0292 3731072 (ext.500)
- Hoặc di động: 0939511445
- Địa chỉ Email: nhannguyen@ctu.edu.vn