Sóc Trăng tổ chức hội nghị “Thúc đẩy, nâng cao thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”


Sáng ngày 15/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy, nâng cao thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”. Trong hội nghị, có sự tham dự đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và cùng các lãnh đạo các Sở, ngành, công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, công chức phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số thuộc Sở, ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc trong hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất kiến nghị đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng chỉ số dịch vụ công tỉnh Sóc Trăng. Các giải pháp được đề xuất tập trung vào đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân quan tâm thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến…

Bên cạnh đó, đại diện cán bộ của Trung tâm Công nghệ phần mềm Trường Đại học Cần Thơ báo cáo trình bày những kết quả đạt được khi triển khai vận hành Hệ thông thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sóc Trăng, hiện tại hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các quy định theo các văn bản mới nhất như Quyết định số 468/QĐ-TTg, Quyết định số 06/QĐ-TTg, Quyết định số 766/QĐ-TTg, Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, Thông tư số 01/2023/TT-VPCP, Công văn số 1043/BTTTT-CĐSQG và Quyết định 473/QĐ-BTTTT năm 2024. 

Cán bộ Phạm Đăng Khôi - CUSC báo cáo kết quả triển khai Hệ thống TTGQTTHC

Điểm nổi bật của Hệ thống TTGQTTHC

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Trường Đại học Cần Thơ (CUSC) cam kết đồng hành và hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng trong việc xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số trong công tác cải cách hành chính, góp một phần quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình hành chính, số hóa kho dữ liệu điện tử, hỗ trợ kênh thanh toán trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức doanh nghiệp khi tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến một cách đơn giản và dễ dàng./.