CHI BỘ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI – TRẦN HOÀNG YẾN, PHẠM ĐĂNG KHÔI.


CHI BỘ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

– TRẦN HOÀNG YẾN, PHẠM ĐĂNG KHÔI –

Với mục tiêu phát triển đội ngũ đảng viên, Chi bộ Trung tâm Công nghệ phần mềm phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên Trung tâm, thường xuyên lựa chọn những quần chúng, đoàn viên ưu tú để vận động, giới thiệu, bồi dưỡng, tiến tới thực hiện các hồ sơ kết nạp vào hàng ngũ đảng viên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong số các quần chúng ưu tú được giới thiệu cho đợt kết nạp này, 02 quần chúng Trần Hoàng Yến và Phạm Đăng Khôi (Nhóm dự án G2B - BPPM), sau thời gian tích cực phấn đấu, đã xuất sắc được đảng viên Chi bộ thống nhất thông qua hồ sơ và đồng ý kết nạp. 

Ngày 14/11/2023, tại Hội trường Trung tâm, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Phần mềm tổ chức Lễ kết nạp 02 quần chúng Trần Hoàng Yến và Phạm Đăng Khôi vào hàng ngũ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng theo đúng điều lệ Đảng. Đồng chí Lê Hoàng Thảo, Bí thư Chi bộ, đọc và trao các quyết định kết nạp cho 02 đồng chí đảng viên mới Trần Hoàng Yến và Phạm Đăng Khôi. 

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Trần Hoàng Yến và Phạm Đăng Khôi đã đọc lời thề danh dự của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thay mặt Chi ủy chi bộ, đồng chí Lê Hoàng Thảo, Bí thư Chi bộ, đã chúc mừng 02 quần chúng Trần Hoàng Yến và Phạm Đăng Khôi đã không ngừng phấn đấu, hoàn thiện năng lực và phẩm chất, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các phòng trào đoàn thể… để ngày hôm nay, các đồng chí chính thức được trở thành đảng viên Chi bộ Trung tâm Công nghệ phần mềm, thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ.

Đồng chí Bí thư chi bộ thông báo đến các đồng chí đảng viên mới về những điều cần lưu ý, các quyền và nghĩa vụ khi trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời mong các đồng chí sẽ cố gắng hơn nữa, tích cực học tập, mở rộng hiểu biết về Đảng, tiếp tục rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực, phấn đấu để xứng đáng với tư cách là một đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và là tấm gương để các đoàn viên, VCNLĐ trong đơn vị noi theo.

Tại buổi Lễ, Chi ủy Chi bộ phân công phân công các đồng chí đảng viên Trần Hoàng Việt, Lư Hạnh Ngân và Dương Nguyễn Phú Cường tiếp tục hỗ trợ, theo dõi và hướng dẫn cho 02 đảng viên mới trong suốt thời gian 01 năm thử thách, cho đến khi các đồng chí đảng viên mới được công nhận là đảng viên chính thức.