HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐHCT – NHIỆM KỲ 2020 – 2025


HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐHCT – NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ về việc tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 -2025, ngày 03/6/2023, Chi bộ TTCNPM đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, nhằm mục tiêu tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đến thời điểm hiện tại, nhằm nhận định một cách rõ ràng và khách quan về các kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm, từ đó tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, tiến tới xác định/điều chỉnh/bổ sung nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra đến năm 2025.

Hội nghị hân hạnh đón tiếp sự tham dự và chỉ đạo hội nghị từ PGS, TS Nguyễn Hiếu Trung, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ.

MC Nguyễn Trung Kiên điều hành hội nghị thực hiện các nghi thức chào cờ; hát Quốc ca, Quốc tế ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời; giới thiệu Chủ tọa (đồng chí Lê Hoàng Thảo – bí thư chi bộ và đồng chí Trương Xuân Việt – Phó bí thư); thông qua danh sách Thư ký hội nghị (đồng chí Trần Ngọc Cầm và đồng chí Đoàn Mỹ Ngọc).

Sau khi đồng chí Trương Xuân Việt thông qua chương trình hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Thảo – bí thư chi bộ, báo cáo khái quát tình hình, kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, và những thuận lợi, khó khăn tác động đến quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ phần mềm, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đánh giá, trong thời gian qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức phát sinh từ sự khiếm khuyết của nguồn lực nội bộ và các yếu tố khách quan như thiên tai, dịch bệnh, thị trường..., toàn thể đảng viên chi bộ đã giữ vững lập trường chính trị, đoàn kết nhất trí, thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Trung tâm, phấn đấu thực hiện Nghị quyết của chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Tất cả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Đảng ủy và Ban Giám hiệu (BGH) luôn được Chi ủy triển khai nghiêm túc, đúng quy định đến toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động (VCNLĐ) để quán triệt và thực hiện. Chi bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, Thành uỷ và Đảng uỷ Trường về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tuyên truyền học tập theo chuyên đề từng năm, kết hợp với những giải pháp khác nhau nhằm giữ vững tinh thần, ổn định chính trị và xây dựng tinh thần đoàn kết của các đơn vị và toàn thể VCNLĐ trong Trung tâm. Lãnh đạo các đơn vị trong Trung tâm đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết.

Về mảng hoạt động đào tạo, trong nửa nhiệm kỳ qua, Trung tâm giữ vững và phát huy phương châm “Chất lượng là hàng đầu” trong các hoạt động cung cấp dịch vụ và sản phẩm đào tạo, tăng cường hợp tác và phát triển dịch vụ đào tạo sát với nhu cầu của xã hội, mở rộng thị trường trong vùng ĐBSCL và cả nước, phấn đấu tăng nguồn tuyển sinh và doanh thu. Cụ thể, tiếp tục củng cố và phát triển 03 chương trình đào tạo hợp tác với Aptech, Ấn Độ là Lập trình viên quốc tế – APTECH, Mỹ thuật Đa phương tiện quốc tế – ARENA và Trí tuệ nhân tạo & Máy học – ACN Pro; Nâng cao việc đào tạo kỹ năng mềm cho học viên; Mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để tăng cường tiềm lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn cho cả giáo viên và học viên, đa dạng hoá hoạt động thực tập thực tế, tham quan học tập và giới thiệu việc làm cho học viên.; Đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, máy tính, trang thiết bị tại các phòng học lý thuyết và thực hành; Chú trọng khảo sát và xây dựng chương trình sát với nhu cầu thực tế, đặc biệt các nội dung liên quan đến xu hướng chuyển đổi số, an toàn an ninh thông tin và phân tích dữ liệu thông minh... Nhìn chung, những giải pháp được thực hiện trên đây đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy tăng trưởng về chỉ tiêu tuyển sinh, từng bước vượt qua các khó khăn của đại dịch Covid 19.

 Mảng sản xuất phần mềm “Tiếp tục giữ vững và phát huy phương châm “Chất lượng là hàng đầu” trong các hoạt động dịch vụ phần mềm, chú trọng phát triển và cải tiến sản phẩm theo hướng thông minh và hỗ trợ quyết định, nâng cao doanh thu và lợi nhuận, mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài”. Cụ thể, Bộ phận Phần mềm đã nhanh chóng và linh hoạt điều chỉnh các hoạt động triển khai sản phẩm, tiếp cận khách hàng theo hướng trực tuyến, nhằm đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt của đại dịch covid 19, vừa đáp ứng cam kết với khách hàng về tiến độ và chất lượng sản phẩm; Về nâng cấp sản phẩm: Tiếp tục phát triển, mở rộng và tích hợp các phân hệ mới cho các sản phẩm theo hướng chuyên sâu, toàn diện, khả năng linh hoạt khi triển khai và thân thiện với người dùng, đồng thời áp dụng các công nghệ mới (Big data, AI, ...) để tăng cường hàm lượng chất xám, hướng đến các sản phẩm không chỉ hiệu quả trong quản lý mà còn có thể hỗ trợ quyết định và thông minh; Tiếp tục cải tiến quy trình triển khai, quản lý hiệu suất, tiến độ của dự án, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí; Tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho VCNLĐ nhằm xây dựng đội ngũ có tay nghề cao, nâng cao hiệu suất làm việc và năng lực cạnh tranh; Phát triển thị trường khách hàng phần mềm đến một số địa phương mới trong nước; Duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế về gia công phần mềm...

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ được tăng cường chú trọng thông qua việc thành lập Tổ Nghiên cứu và phát triển (tháng 11/2022), hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ, nhân sự nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu tại Trung tâm, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Tiếp tục giữ vững và phát huy phương châm “Chất lượng là hàng đầu” trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; kết hợp chặt chẽ nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu chuyên sâu, có hàm lượng chất xám cao, sát với nhu cầu của thị trường”.

Hoạt động quản trị chất lượng luôn được duy trì và chú trọng thông qua hoạt động triển khai cải tiến các quy trình theo hướng tinh giản và hiệu quả; bước đầu áp dụng hệ thống ISO điện tử, hướng đến số hoá các quy trình, thủ tục nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện, kiểm soát và đánh giá chất lượng tất cả các hoạt động của Trung tâm. Song song đó, tăng cường và cải tiến công tác đào tạo nội bộ về quy trình làm việc cho VCNLĐ; Đặc biệt, đã triển khai xây dựng và áp dụng thành công, đạt chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 27001:2022 (tháng 04/2023).

Về công tác cán bộ và hành chính: hoàn thành các thủ tục xin phép phê duyệt cơ cấu tổ chức, bổ sung chức năng nhiệm vụ và bố trí, phân công công tác nhân sự quản lý các cấp, nhằm đáp ứng tình hình phát triển của Trung tâm; Quản lý tốt nguồn nhân lực theo quy định của nhà trường và nhà nước; Thường xuyên rà soát năng lực của đội ngũ VCNLĐ trong từng giai đoạn phát triển nhằm có kế hoạch đào tạo và sử dụng cán bộ hiệu quả. Đẩy mạnh đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng mềm, ngoại ngữ, quy trình làm việc cho VC-NLĐ; hoàn thiện Quy tắc ứng xử của Trung tâm.

Về cơ sở vật chất: Thực hiện mở rộng và sửa chữa cơ sở vật chất, môi trường làm việc và học tập, cải thiện khá tốt điều kiện làm việc của VCNLĐ, học tập của học viên. Phối hợp Phòng Công tác chính trị, đội PCCC Trường và các đơn vị tại khu 3 thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy theo quy định của Trường.

Về tài chính: Xây dựng và áp dụng Quy chế chi tiêu nội bộ (6/2022); Thực hiện một số giải pháp mềm dẻo nhằm ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của VCNLĐ; Hỗ trợ tốt cho các đơn vị khác trong việc quản lý chi phí các dự án, thực hiện các thủ tục tài chính có liên quan trong việc đấu thầu, ký kết, thanh toán hợp đồng, ...

Trung tâm đã thành lập Tổ Quản trị và An ninh mạng (tháng 11/2022) nhằm đẩy mạnh công tác quản trị hệ thống mạng và hạ tầng thông tin phục vụ cho các hoạt động tại Trung tâm.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Chi ủy, Chi bộ quan tâm, chỉ đạo sâu sát Công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của VCNLĐ; tư vấn và thực hiện tốt các chế độ chính sách nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho VCNLĐ; xây dựng tinh thần đoàn kết và gắn kết VCNLĐ; tổ chức tham quan nghỉ dưỡng, các hoạt động mừng các ngày lễ lớn, các hoạt động mang tính chất tập thể; vận động công đoàn viên tham gia tích cực các hoạt động do Trường tổ chức; làm tốt công tác xã hội từ thiện; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn phù hợp tình hình thực tế. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên thực hiện tốt vai trò tập hợp thanh niên phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên trong Trung tâm tích cực tham gia các phong trào do Trường và Đoàn cấp trên tổ chức; tổ chức các hoạt động nâng cao ý thức tập thể và ý thức cộng đồng.

Với những nỗ lực của toàn thể đội ngũ VCNLĐ, cùng sự chỉ đạo kịp thời và sâu sát của Đảng ủy và BGH Trường; sự quan tâm và hỗ trợ của các đơn vị chức năng trong trường; sự quan tâm và ủng hộ của các cơ quan, sở ban ngành và doanh nghiệp trong cả nước; sự tin cậy và hợp tác của các đối tác quốc tế..., Trong giai đoạn 2020 đến 2023, Trung tâm đã đạt được một số thành tích tiêu biểu như:

+ Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.

+ Cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân Thành phố cho Trung tâm Công nghệ Phần mềm, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021 Khối thi đua doanh nghiệp lĩnh vực thông tin truyền thông số 2 (Quyết định số 724/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ ngày 17/02/2022).

+ Tập thể Trung tâm đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Phong trào thi đua “Công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” (Quyết định số 1505/QĐ-ĐHCT của Trường ĐHCT).

+ Hệ thống tích hợp thông tin quản lý đào tạo (CUSC-UIIS) của Trung tâm đạt Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam “VIETNAM DIGITAL AWARDS 2022” (do Hội truyền thông số Việt Nam trao tặng).

+ Top 10 Doanh nghiệp cung cấp giải pháp chính phủ số Việt Nam 2022 (Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam trao tặng).

+ Giải thưởng Sao Khuê năm 2023 cho Hệ thống phần mềm Quản lý sáng kiến của TTCNPM ĐHCT (Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam trao tặng).

+ Bằng khen công đoàn Trung tâm Công nghệ Phần mềm đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng…

Dù đạt được những thành công nhất định ở nửa đầu nhiệm kỳ, báo cáo hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế, đánh giá nguyên nhân và những kinh nghiệm được rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết đại hội đảng bộ/chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với mục tiêu của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là “Đổi mới, sáng tạo, xây dựng Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ trở thành một trong những đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước đối với lĩnh vực công nghiệp Phần mềm và Nội dung số”, cùng với ba khâu đột phá và các phương hướng phát triển Trung tâm giai đoạn 2020-2025 đã nêu ở Nghị quyết chi bộ, trong thời gian tới, Trung tâm tập trung các công tác sau:

1 - Đẩy mạnh Nghiên cứu và phát triển, tìm kiếm các giải pháp thích hợp thực hiện tối ưu khâu trãi nghiệm của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ của Trung tâm.

2 - Triển khai dịch vụ công nghiệp nội dung, góp phần vào nguồn thu của Trung tâm.

3 - Cải tiến công tác truyền thông thương hiệu trung tâm (công tác PR hình ảnh CUSC ra bên ngoài và nội bộ): Đa dạng hóa hoạt động quảng bá và truyền thông bằng nhiều phương pháp trực tiếp và trực tuyến, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá tính hiệu quả ở mỗi hoạt động quảng bá, nhằm góp phần hoàn thành kế hoạch doanh thu Trung tâm.

4 - Hoàn thiện Cổng thông tin Trung tâm có ba ngôn ngữ Việt, Anh, Nhật.

5 - Chú trọng hơn nữa công tác đảm bảo chất lượng, tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đặc biệt là ISO 27001:2022.

6 - Xem xét và áp dụng phương án chi trả thu nhập theo vị trí việc làm nhằm tăng năng suất lao động.

7 - Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong trung tâm. Trong đó chú trọng các khâu: Quy trình phối hợp giữa các đơn vị, Đào tạo nội bộ, Phân công và đánh giá hiệu quả công việc.

Hội nghị cũng nhất trí thông qua việc tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đồng thời điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu số 5 (Duy trì và cải tiến hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 và ISO 27001) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tại nội dung thảo luận, Hội nghị cũng nhận được một số ý kiến từ VCNLĐ, bao gồm:

Thầy Nguyễn Hoàng Việt, Cố vấn Trung tâm, nhắc nhở mọi người trong chi bộ nói riêng và cả Trung tâm nói chung, nên luôn nhớ ý nghĩa của câu chuyện về chiếc đồng hồ trong chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để từ đó nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của từng cá nhân, từng đơn vị trong sự thành công của cả tập thể. Sự đoàn kết là quan trọng, vì vậy, chúng ta cần phải phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết để cùng nhau phối hợp triển khai thành công, hiệu quả mọi hoạt động trong Trung tâm. Bên cạnh đó, bởi vì thời gian nửa nhiệm kỳ còn lại là khá ngắn, chúng ta cần đẩy mạnh quyết tâm, triển khai quyết liệt đối với các hành động, chiến lược đã xác định trong Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, để cùng nhau đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, nhất là chỉ tiêu về thu nhập của VCNLĐ. Thầy đề nghị toàn thể đảng viên trong Chi bộ phải là thành phần đi đầu trong mọi hoạt động sắp tới của Trung tâm.

TS Trần Hoàng Việt, Phó Giám đốc Trung tâm đánh giá nửa nhiệm kỳ qua, toàn thể Trung tâm đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả rất khả quan, điển hình như mở rộng hợp tác với nhiều đơn vị cả trong và ngoài nước, đã cập nhật hoặc ban hành một số chính sách, quy chế nhằm hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ, hệ thống quản lý chất lượng Trung tâm được duy trì đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và mới đây nhất là việc đạt chứng nhận cho hệ thống quản lý an toàn thông tin theo ISO 27001:2022, đây là tiêu chuẩn hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động của Bộ phận phần mềm trong thời gian tới. Phó Giám đốc Trần Hoàng Việt cũng đề xuất trong thời gian tới, Trung tâm nghiên cứu làm sao để chúng ta có sản phẩm phần mềm và đào tạo đặc thù, mang bản sắc, thương hiệu riêng của CUSC. Về hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh đề xuất Chi bộ đưa ra chương trình hành động cụ thể để áp dụng ở từng thời điểm, đặc biệt là các đảng viên phải đi đầu, làm gương trong việc áp dụng các bài học này. Đối với hoạt động đào tạo, đề nghị Bộ phần Đào tạo xem xét tăng cường tận dụng các chương trình hợp tác của Trường ĐHCT đã ký kết để mở rộng đối tác đào tạo, đồng thời mong muốn Trường ĐHCT hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá các hoạt động chuyển đổi số do Trung tâm thực hiện. Cuối cùng, Phó Giám đốc bày tỏ mong muốn các đồng chí đảng viên sẽ tiếp tục hỗ trợ hết mình cho công cuộc phát triển của Trung tâm trong thời gian tới.

TS Cù Vĩnh Lộc, Trưởng Phòng Nghiên cứu & Phát triển đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học nếu thực hiện theo các định hướng và tầm nhìn của Trung tâm hiện tại thì khá nặng so với cơ cấu nhân sự mới và ít của Tổ Nghiên cứu & Phát triển, vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ hiện tại của nhóm và cải tiến sản phẩm đã có sẵn và nghiên cứu định hướng công nghệ mới, đề xuất Chi ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo một số phương hướng, giải pháp cụ thể để hoạt động nghiên cứu & phát triển có thể phát triển đúng hướng. TS Cù Vĩnh Lộc cũng mong Trường ĐHCT có sự hỗ trợ ban đầu để Trung tâm có thể thâm nhập vào thị trường mảng đào tạo chuyển đổi số đến các địa phương trong vùng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, PGS, TS Nguyễn Hiếu Trung, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, đã đánh giá cao nội dung báo cáo của Chi bộ với những thông tin rất thẳng thắn, khách quan và sát với tình hình thực tế. Thầy nhận định, Trung tâm đã và đang đảm nhiệm vai trò quan trọng, là đơn vị triển khai chính cho hoạt động chuyển đổi số của nhà trường theo Nghị quyết 51 đã đề ra. Với tư cách vừa là đại diện cơ quan chủ quản, vừa là đại diện khách hàng của Trung tâm, Thầy góp ý cho hoạt động của Chi bộ nói riêng và cả Trung tâm nói chung về một số mặt, mà thiết nghĩ nếu Trung tâm làm tốt thì sẽ góp phần tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm của Trung tâm:

+ Trong thời gian qua, phần mềm triển khai cho Trường chúng ta đã chú trọng tăng cường trải nghiệm của khách hàng như sử dụng app, cải thiện giao diện…. nhằm phục vụ đa dạng các đối tượng sử dụng (sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý…). Sắp tới, đội ngũ làm phần mềm của Trung tâm cần nghiên cứu theo hướng làm sao để người dùng trải nghiệm phần mềm một cách nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn… Để làm được điều này, cần sự đầu tư nhiều hơn của đội ngũ làm phần mềm, bao gồm linh động cách tiếp cận khi lấy yêu cầu, cập nhật công nghệ phù hợp...

+ Trung tâm nghiên cứu giải pháp đưa công nghệ AI, dữ liệu lớn vào khai thác các số liệu, dữ liệu của trường tích lũy được trong quá trình vận hành phần mềm, từ đó có những thống kê, báo cáo, các minh chứng, các nguồn số liệu chính xác, nhằm tư vấn/hỗ trợ cho Ban Lãnh đạo Trường trong việc định hướng chiến lược, quản lý chất lượng, đánh giá ngoài…

Bên cạnh đó, Thầy đề nghị Trung tâm hỗ trợ đảng ủy trường xây dựng phần mềm nhằm hệ thống hóa các văn bản, hồ sơ, thông tin, …phục vụ công tác quản lý và phổ biến văn bản nhanh chóng và chính xác đến với đảng viên trong toàn trường.

Ý kiến về những khó khăn, thách thức mà Trung tâm đã xác định trong báo cáo, Thầy đánh giá Trung tâm đã nhìn ra được các vấn đề sát thực, trong đó thách thức về giữ chân nguồn nhân lực cần tập trung hơn cả, vì đây là khó khăn chung mà kể cả nhà trường cũng gặp phải. Vì vậy, trước mắt Trung tâm nên suy nghĩ đến giải pháp hạn chế rủi ro thông qua những ràng buộc điều kiện và bảo mật từ lúc tuyển dụng.

Đối với ý kiến của Phó Giám đốc Trung tâm Trần Hoàng Việt đề nghị nhà trường hỗ trợ quảng bá, Thầy đề xuất Trung tâm tham mưu hình thức tổ chức và xây dựng nội dung, đề xuất khách mời…, hoặc Trung tâm xây dựng clip/video giới thiệu về chuyển đổi số của trường để có thể lồng ghép giới thiệu trong các sự kiện hoặc các cuộc làm việc với khách hàng, đối tác của trường.

Kết luận, Thầy gửi lời chúc mừng hội nghị, chúc mừng Trung tâm đã vượt qua nửa nhiệm kỳ khá thành công, mong rằng Trung tâm sẽ tiếp tục thắng lợi hơn nữa trong nửa nhiệm kỳ sau.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, của Chi bộ Trung tâm Công nghệ phần mềm Đại học Cần Thơ thực hiện các nghi thức bế mạc lúc 10g40 sáng cùng ngày.