Tháng hành động về An toàn Vệ sinh lao động năm 2023


Tháng hành động về An toàn Vệ sinh lao động năm 2023 được Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động với chủ đề “Kết nối viên chức, người lao động – xây dựng tổ chức”

Trung tâm Công nghệ phần mềm Trường Đại học Cần Thơ nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

Công đoàn Trung tâm phát động với khẩu hiệu: Tích cực hưởng ứng phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp và tăng cường sự tham gia tích cực của Viên chức – Người lao động (VCNLĐ) về an toàn lao động.

Để hưởng ứng tinh thần này:

VCNLĐ phải chấp hành tốt các qui định, nội quy về an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ có liên quan đến công việc được giao. Có trách nhiệm sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị và các thiết bị an toàn, vệ sinh tại nơi làm việc.

VCNLĐ nâng cao hiểu biết, rèn luyện tính ý thức kỷ luật trong lao động, nhiệm vụ hàng đầu là phòng ngừa tai nạn lao động.

Giữ gìn vệ sinh khuôn viên, cảnh quan nơi làm việc, thường xuyên quét dọn bàn, ghế làm việc cá nhân, bỏ rác đúng nơi quy định.

Vì sức khỏe chung của VCNLĐ toàn trung tâm, Công đoàn Trung tâm kêu gọi VCNLĐ luôn thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ khi thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.