Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn Vệ sinh lao động năm 2024


Thực hiện Công văn số 29/CĐ ngày 15 tháng 04 năm 2024 về việc Thực hiện Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn Vệ sinh lao động năm 2024 của Ban Thường vụ Công đoàn Trường, Trung tâm Công nghệ phần mềm Trường Đại học Cần Thơ nhiệt liệt hưởng ứng và tuyên truyền đến viên chức, người lao động (VCNLĐ).

Công đoàn Trung tâm phát động với khẩu hiệu: Tích cực hưởng ứng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp và tăng cường sự tham gia tích cực của VCNLĐ về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Để hưởng ứng tinh thần này, Công đoàn Trung tâm chủ động phối hợp với Văn phòng kiểm tra, rà soát việc đảm bảo ATVSLĐ tại Trung tâm  đặc biệt là phòng chống cháy nổ. Tiếp tục tuyên truyền về Luật ATVSLĐ năm 2015 và Bộ Luật Lao động năm 2019.

VCNLĐ phải chấp hành tốt các nội quy phòng làm việc và phòng chống cháy nổ có liên quan đến công việc được giao. Có trách nhiệm sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang bị và các thiết bị an toàn, vệ sinh tại nơi làm việc.

VCNLĐ nâng cao hiểu biết, rèn luyện tính ý thức kỷ luật trong lao động, nhiệm vụ hàng đầu là phòng ngừa tai nạn lao động.

Giữ gìn vệ sinh khuôn viên, cảnh quan nơi làm việc, thường xuyên quét dọn bàn, ghế làm việc cá nhân, bỏ rác đúng nơi quy định, chung tay xây dựng cảnh quan, môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp, Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”.

Vì sức khỏe chung của VCNLĐ toàn trung tâm, Công đoàn Trung tâm kêu gọi VCNLĐ luôn thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ khi thực hiện nhiệm vụ, công việc được giao.